EMOTIES…..

Sigmund Freud was een van de belangrijkste grondleggers van de Psychologie in de westerse wereld. Van Freud hebben we geleerd dat emoties geuit moeten worden.Uit je je emoties niet en houd je ze voor je,dan komen deze uiteindelijk toch naar buiten,maar dan vaak heftig of op ongewenste momenten. Probeer je emoties positief te uiten.
Schrijf ze op..ga sporten..zingen..dansen..tuinieren. Doe iets waarbij je het gevoel hebt dat je helemaal jezelf kunt zijn,iets waarin je je helemaal kunt uiten,en je zult je vanzelf rustiger voelen.

Bron; MAJA JEFFKINS.
Diamanten aan inspiratie.
Overdenkingen vanuit het hart.

Reageer

Social Media