Boek Het onzichtbare zien!

Je hebt alle recht en vrijheid om nee te zeggen tegen iets wat jou pijn of verdriet bezorgt. Je mag nee zeggen tegen iemand die jou belemmert in jouw eigen mogelijkheden. Soms word je in relaties ongemerkt “monddood” gemaakt of “met de nek aangekeken” waar je bij staat,omdat anderen liever niet hebben dat jij meetelt. Blijf dicht bij jezelf, durf jezelf te laten zien in alles waar jij voor staat.
Boek: Het onzichtbare zien!
Monique Steenvoorden.

Reageer

Social Media